Vedtægtsforslag 2020

Stillere: Bestyrelsen

§2

Ændring i formulering 

 

Nuværende lyder 

Foreningen har til formål at styrke skolen nuværende virke med udgangspunkt i spejderbevægelsens idegrundlag og de Grundtvigske skoletanker, samt at opretholde og udbygge kontakten mellem elev/skole efter skoleopholdets afslutning. Desuden skal foreningen efter bedste evne støtte skolens idegrundlag og eksistens, ved at viderebringe egne oplevelser på skolen til potentielle elever. 

 

Ændres til 

Foreningen har til formål at styrke skolen nuværende virke med udgangspunkt i spejderbevægelsens idegrundlag og de Grundtvigske skoletanker, samt at opretholde og udbygge kontakten mellem elev og skole efter skoleopholdets afslutning. Desuden skal foreningen efter bedste evne støtte skolens idegrundlag og eksistens, ved at viderebringe egne oplevelser på skolen til potentielle elever. 

 

Motivation: Formalitet 

 

Bestyrelsen støtter forslaget

 

 

 

Stillere: Bestyrelsen

§7

Ændring i formulering 

 

Nuværende lyder 

Forenings højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i forbindelse med GEW (Gammel Elev Weekend). Generalforsamlingen indvarsles mindst 2 uger før. 

 

Ændres til 

Forenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der som udgangspunkt afholdes hvert år i forbindelse med GEW (Gammel Elev Weekend). Generalforsamlingen indvarsles mindst 2 uger før. 

 

Motivation: Gør det muligt at flytte arrangementerne og/eller afholde dem adskilt. 

 

Bestyrelsen støtter forslaget 

 

 

 

Stillere: Bestyrelsen

§7 stk. 2

Slettes 

 

Lyder

Samtidig udsendes indbydelse til elevdagen

 

Motivation: Arrangementet findes ikke 

 

Bestyrelsen støtter forslaget

 

 

 

Stillere: Bestyrelsen

§13 

Ændring i formulering:

 

Nuværende lyder 

Såfremt foreningen må ophøre, skal en evt. formue tilfalde formål, som formodes at gavne Brejning Efterskole – Spejderefterskole 

 

Ændres til 

Såfremt foreningen må ophøre, skal en evt. formue tilfalde formål, som formodes at gavne Brejning Efterskole. 

 

Motivation: Efterskolen har ikke længere tilnavnet

 

Bestyrelsen støtter forslaget